Zachowek

Zachowek w polskim prawie to instytucja, która ma na celu ochronę interesów najbliższych krewnych spadkodawcy. Został on uregulowany w art. 991 – 1011 Kodeksu cywilnego i pełni funkcję ochronną w […]