Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kwidzynie

Zawieszenie udzielania porad osobistych!

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji. W komunikacie wskazano na zasadność udzielania porad w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę Klientów.

Na mocy decyzji organów administracji samorządowej, stacjonarna działalność wszystkich prowadzonych przez nas punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego została zawieszona do odwołania.

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia dostępu do poradnictwa w tych niesprzyjających okolicznościach, przystąpiliśmy do udzielania porad przez telefon oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych.

Klientów pragnących skorzystać z porady przez telefon, prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-20:00 pod numerem telefonu 58 350-15-15. Osoba pierwszego kontaktu umówi termin porady w godzinach funkcjonowania punktu.

W przypadku chęci skorzystania z porady za pośrednictwem poczty elektronicznej, prosimy o nadesłanie opisu sprawy i ewentualnej dokumentacji na nasz adres e-mail biuro@ovum.org.pl.

Dziękujemy za wyrozumiałość, życzymy zdrowia i #zostańwdomu!


 

Zapraszamy do skorzystania z usług punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b w siedzibie Starostwa Powiatowego. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobom uprawnionym przez adwokatów i radców prawnych Stowarzyszenia OVUM od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-16:00.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się:

Nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela się między innymi w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, rozwodów i separacji, alimentów, prawa pracy, rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa spadkowego, ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej, prawa administracyjnego, prawa karnego i prawa podatkowego

Zachęcamy również do skorzystania z sekretariatu, nieodpłatnej mediacji, pomocy na odległość i pomocy poza punktem.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Kwidzyńskiego. Na jego terenie istnieje możliwość skorzystania również z innych punktów, w których pomocy udzielają doradcy, prawnicy, adwokaci, radcy prawni i doradcy podatkowi.