Konkubinat a spadek

W dzisiejszym społeczeństwie coraz częściej obserwujemy tendencję do tworzenia przez osoby, decydujące się na wspólne życie, wyboru mniej sformalizowanych form takiego sposobu koegzystowania. Wiele par, w oparciu o miriady powodów, […]

Czy można pozwać samego siebie?

Prawo jest pełne dziwnych przypadków i prawnych kruczków, i niejednokrotnie możemy mieć do czynienia z sytuacjami, które wydają się wręcz absurdalne, ale po bliższej analizie przepisów prawnych dochodzimy do wniosku, […]

Monitoring w Miejscu pracy

Współczesne miejsce pracy, nacechowane szybkim rozwojem technologicznym, stawia przed pracodawcami i pracownikami nowe wyzwania, zwłaszcza w kontekście monitorowania działań pracowników. Prawo do prywatności w miejscu pracy jest jednym z kluczowych […]

Odpowiedzialność prawna za „deepfake”

W erze postępującej technologii, fenomen deepfake staje się coraz bardziej palącym wyzwaniem dla systemów prawnych na całym świecie. Deepfake to technika tworzenia manipulacji multimediów, wykorzystująca sztuczną inteligencję do generowania realistycznych, […]

Odmowa wypłaty odszkodowania

W dzisiejszym zabieganym świecie, pełnym niespodzianek i nieprzewidywalnych sytuacji, posiadanie ubezpieczenia staje się coraz bardziej istotnym elementem dbania o nasze bezpieczeństwo finansowe. Jednakże, co się stanie, gdy nadejdzie czas zgłoszenia […]

Zrzeczenie się alimentów

W kontekście obecnie obowiązującego Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego w Polsce istnieją jasno określone przepisy dotyczące alimentów, które regulują obowiązki finansowe rodziców względem swoich dzieci. Alimenty stanowią istotny element troski o […]