Gdyńskie Centrum Mediacji

 

Gdyńskie Centrum Mediacji skupia wykwalifikowanych mediatorów o najwyższych kompetencjach. Umożliwiamy skorzystanie z darmowych mediacji w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych i z zakresu prawa pracy. W ramach świadczonych usług, mediatorzy Gdyńskiego Centrum Mediacji nieodpłatnie:

  • przeprowadzą mediację,
  • poinformują o obowiązującym stanie prawnym i możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów,
  • sporządzą umowę o mediację lub wniosek o przeprowadzenie mediacji,
  • przygotują projekt wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej.

Celem spotkania z mediatorem, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny ze Stowarzyszeniem OVUM.

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.

Mediator jest osobą, która usprawnia komunikację między stronami i pomaga uczestnikom mediacji w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Mediator nie jest sędzią ani arbitrem – jego rolą nie jest rozstrzyganie zaistniałego między stronami sporu.