Umowa o dożywocie

Umowa o dożywocie stanowi wyjątkowe narzędzie prawne, które umożliwia zabezpieczenie przyszłości osób w podeszłym wieku poprzez przekazanie prawa własności nieruchomości. Regulacje dotyczące umowy o dożywocie znajdują się w art. 908-916 […]