Emerytury dla Obywateli Ukrainy w Polsce: Zasady, Ułatwienia i Nowości Prawne

W obliczu trwającej wojny w Ukrainie, Polska zastosowała liczne rozwiązania legislacyjne mające ułatwić życie obywatelom tego kraju. Jednak już wcześniej dostosowano przepisy prawne, aby uwzględnić sytuację napływu pracowników z Ukrainy. Jednym z kluczowych kroków było uregulowanie zasad zabezpieczenia społecznego pomiędzy Polską a Ukrainą, co formalnie zaowocowało umową z 18 maja 2012 roku, która obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku.

Obywatele Ukrainy, którzy aktywnie pracowali w Polsce, mają prawo ubiegać się o emeryturę z polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warunkiem przyznania świadczenia emerytalnego jest zgodność z wymaganiami dotyczącymi przyznania emerytur dla obywateli polskich. Jeżeli Ukraińcy pracowali zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie, mogą otrzymać dwie emerytury, pod warunkiem spełnienia kryteriów każdego z państw. Polski Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emeryturę za okresy ubezpieczenia w Polsce, a instytucja ubezpieczeniowa Ukrainy za okresy tamtejszego ubezpieczenia.

Aby uzyskać emeryturę w Polsce dla obywateli Ukrainy konieczne jest spełnienie warunku osiągnięcia wieku emerytalnego. Kobiety muszą osiągnąć 60 lat, a mężczyźni 65 lat, dodatkowo posiadać opłacone składki na ubezpieczenia społeczne lub emerytalne i rentowe. Długość okresu ubezpieczenia w Polsce i innych krajach nie jest kluczowa dla emerytury, co oznacza, że okresy ubezpieczenia w Ukrainie nie są brane pod uwagę.

W świetle umowy polsko-ukraińskiej dotyczącej emerytur, jedną z kluczowych zasad, na których opiera się to porozumienie dwustronne, jest zasada sumowania okresów emerytalnych. Mechanizm ten umożliwia uwzględnienie czasu zatrudnienia przy przyznaniu uprawnień do emerytury, zwłaszcza do minimalnej emerytury.

Umowa polsko-ukraińska umożliwia każdej osobie o ukraińskim obywatelstwie, która legalnie pracuje w Polsce, nabycie prawa do minimalnej emerytury na tych samych zasadach co obywatele polscy. Aby uzyskać minimalną emeryturę, konieczne jest posiadanie 20 lat składkowych dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, przy osiągnięciu odpowiednio 60 i 65 lat. Okresy składkowe obejmują pracę i opłacane składki na ubezpieczenie społeczne. Istotnym warunkiem jest także zamieszkiwanie w Polsce, co podlega monitorowaniu. Warto zaznaczyć, że Polska wypłaca wyrównanie, a nie pełną kwotę minimalnej emerytury.

Oprócz tego, istnieje możliwość otrzymywania ukraińskiej emerytury za granicą, dana kwestia staje się coraz bardziej istotna dla obywateli Ukrainy, zwłaszcza w kontekście trwającej wojny. Emeryci, którzy wcześniej otrzymywali świadczenia na kartę bankową ukraińskiego banku, nie muszą podejmować dodatkowych kroków. Ich świadczenia emerytalne będą nadal przekazywane na konto bankowe, nawet gdy przebywają w Polsce. Daje to emerytom swobodę korzystania ze środków emerytalnych zgromadzonych na ukraińskiej karcie bankowej w Polsce.

Obecnie Fundusz Emerytalny Ukrainy oferuje dwie opcje przeniesienia płatności do Polski dla emerytów, którzy otrzymywali gotówką:

  • Przelew na konto bankowe.
  • Przelew międzynarodowy.

Aby przenieść emeryturę na kartę bankową i otrzymywać środki emerytalne w Polsce, istnieje szczegółowy proces zmiany sposobu otrzymywania emerytury. Osoba zainteresowana takim przeniesieniem musi złożyć wniosek do dowolnego ukraińskiego banku. Po otwarciu konta bankowego, konieczne jest złożenie wniosku o przeniesienie emerytury, obejmującego proces online na portal usług elektronicznych Funduszu Emerytalnego Ukrainy.

Dodatkowo, Ministerstwo Reintegracji Ukrainy ogłosiło, że emerytury mogą być teraz odbierane w urzędzie pocztowym za granicą, rozpoczynając pilotażowy projekt w Polsce.

Wprowadzone zmiany legislacyjne oraz umowy między Polską a Ukrainą umożliwiają ukraińskim emerytom korzystanie z polskiego systemu emerytalnego. Sumowanie okresów emerytalnych oraz możliwość otrzymania minimalnej emerytury na takich samych zasadach jak obywatele polscy stanowią ważny krok w ułatwianiu życia Ukraińcom w Polsce. Dodatkowo, elastyczne opcje przenoszenia świadczeń emerytalnych do Polski dają emerytom swobodę wyboru, jak chcą otrzymywać swoje świadczenia. W kontekście trwającej wojny, te ułatwienia są istotne dla obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce.

2 komentarze do „Emerytury dla Obywateli Ukrainy w Polsce: Zasady, Ułatwienia i Nowości Prawne

  1. Naprawdę dobrze napisane. Wielu osobom wydaje się, że posiadają rzetelną wiedzę na poruszany przez siebie temat, ale często tak nie jest. Stąd też moje pozytywne zaskoczenie. Muszę podziękować za Twój trud. Zdecydowanie będę polecał to miejsce i często tu zaglądał, aby przejrzeć nowe posty.

  2. Dla mnie to jest zawiłe. Czyli jeżeli kobieta, która ma 63 lata i przyjechała do Polski jako uchodźca, ma ukraińską emeryturę w wysokości 200 zł(po przeliczeniu), przeprawie w Polsce 3 miesiące i będzie miała opłacone składki, to może dostać najniższą polską emeryturę. Ile ona wynosi ta najniższą emerytura?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *