Koronawirus – bezpłatne porady prawne i obywatelskie

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia w czasie epidemii dostępu do rzetelnego i poufnego poradnictwa, przystąpiliśmy do udzielania darmowych porad przez telefon, pocztę elektroniczną i komunikatory internetowe. W celu uzyskania wsparcia, prosimy o wypełnienie oświadczenia i wysłanie go na nasz adres e-mail biuro@ovum.org.pl. W przypadku braku dostępu do internetu, oświadczenie można złożyć również ustnie przez telefon.

Osoby pragnące skorzystać z porady przez telefon lub komunikator internetowy, prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-20:00 pod numerem telefonu 58 350-15-15. Osoba pierwszego kontaktu umówi termin porady w dogodnej porze. W przypadku chęci skorzystania z porady za pośrednictwem poczty elektronicznej, wraz z oświadczeniem prosimy o nadesłanie opisu sprawy i ewentualnej dokumentacji.

Zapraszamy do kontaktu we wszystkich sprawach, niezależnie od miejsca zamieszkania. We speak English, мы говорим по-русски.