Pomoc poza punktem

Stowarzyszenie OVUM umożliwia osobom uprawnionym:

  • ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście
  • doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w miejscu ich zamieszkania na terenie:

  • Miasta Gdyni
  • Powiatu Kartuskiego
  • Powiatu Kwidzyńskiego
  • Powiatu Puckiego
  • Powiatu Starogardzkiego
  • Powiatu Tczewskiego
  • Powiatu Wejherowskiego

lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Zgłoszeń zamiaru otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokonuje infolinia.