Pomoc na odległość

Stowarzyszenie OVUM umożliwia osobom uprawnionym:

 • ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście
 • doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

z terenu:

 • Miasta Gdyni
 • Miasta Gdańska
 • Miasta Poznania
 • Powiatu Kartuskiego
 • Powiatu Kwidzyńskiego
 • Powiatu Poznańskiego
 • Powiatu Puckiego
 • Powiatu Tczewskiego
 • Powiatu Wejherowskiego

uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość:

Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Zgłoszeń zamiaru otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokonuje infolinia.