Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Szemudzie i Lini

Zapraszamy do skorzystania z usług punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanego w Szemudzie.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobom uprawnionym przez prawników Stowarzyszenia OVUM - radców prawnych - według następującego harmonogramu:

  • w poniedziałki w godzinach 08:30-12:30 - przy ul. Obrońców Szemuda 2a w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • w czwartki w godzinach 11:30-15:30 - przy ul. ul. Kartuskiej 13 w siedzibie Urzędu Gminy.

Celem uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, sugerujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 58 676 51 50 (w poniedziałki) lub 58 676 44 23 (w czwartki) w godzinach funkcjonowania punktu oraz zapoznanie się ze sposobami wykazywania uprawnienia do jej uzyskania.

Zapraszamy do skorzystania z usług punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanego w Lini przy ul. Turystycznej 15 w siedzibie Urzędu Gminy. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobom uprawnionym przez prawników Stowarzyszenia OVUM - adwokatów i radcy prawnego - według następującego harmonogramu:

  • we wtorki w godzinach 11:30-15:30,
  • w środy i piątki w godzinach 09:00-13:00.

Celem uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, sugerujemy zapoznanie się ze sposobami wykazywania uprawnienia do jej uzyskania.

Zachęcamy również do skorzystania z informacji telefonicznej, pomocy w miejscu zamieszkania i mediacji.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Wejherowskiego. Na jego terenie istnieje możliwość skorzystania również z innych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.