Uważaj co podpisujesz

Własnoręczny podpis jest często stosowany do składania ważnych oświadczeń woli na dokumentach, umowach czy porozumieniach. Niestety, nie zawsze zdajemy sobie sprawę z konsekwencji prawnych związanych ze złożonym podpisem. Często, z pośpiechu lub tzw. „grzeczności”, zdarza nam się sygnować dokumenty bez dokładnego zapoznania się z ich treścią. Niewłaściwe podpisanie dokumentu może mieć różne skutki, począwszy od manipulacji i wprowadzenia w błąd, a skończywszy na poważnych przestępstwach. Dlatego warto zastanowić się nad tym, co motywuje nas do takich działań i jak uniknąć niefrasobliwych decyzji.

Podpisywanie z „grzeczności”

Często zdarza się, że podpisujemy dokumenty tylko po to, by nie wywoływać wrażenia, że nie ufamy drugiej stronie. Jednak, nie czytając dokładnie treści dokumentu, możemy być narażeni na poważne konsekwencje. Przykładowo, kolega z pracy daje nam do podpisu wielostronicową umowę dzierżawy jakiegoś dobra, przygotowaną przez niego z dbałością o jego interes. Zdarza się, że taka umowa zawiera błędy lub nieścisłości, które mogą mieć poważne konsekwencje prawnicze. Dlatego warto dokładnie przeczytać dokument, zwracając uwagę na szczegóły i ewentualne błędy.

Zachowanie czujności

Niezrozumiałe i trudne prawnicze słownictwo oraz obszerny tekst nie powinny nas zniechęcać do dokładnego zapoznania się z dokumentem. Często fragmenty pisane tzw. drobnym maczkiem kryją w sobie niespodzianki, których nie chcielibyśmy doświadczyć. Podpisując dokument, warto zachować czujność i zwrócić uwagę na każdy szczegół. W przypadku niejasności lub zastrzeżeń, warto skonsultować się z prawnikiem lub zgłosić problem.

Spostrzeżenia dotyczące podpisywania dokumentów

Aby uniknąć nieporozumień, warto wziąć pod uwagę kilka spostrzeżeń dotyczących podpisywania dokumentów:

  • Nie podpisujmy pustych kartek in blanco, nawet najbliższej nam osobie. W razie zgubienia lub kradzieży takiego dokumentu, skutki prawne mogą być poważne.
  • Podpisując dany dokument, starajmy się swój autograf pozostawić blisko tekstu, unikając wolnych przestrzeni. Ewentualny, niezapisany fragment możemy wykreślić, a podpis złożyć ukośnie.
  • Wielostronicowe dokumenty warto parafować przez wszystkie strony np. umowy.
  • Podpisy „lubią” daty. Często duże znaczenie może mieć informacja kiedy nasz autograf został złożony.
  • Zwracajmy uwagę, czy wszystkie egzemplarze danej umowy są jednobrzmiące.
  • Unikajmy podpisywania weksli, szczególnie in blanco.
  • Starajmy się, aby druga strona umowy składała podpis w naszej obecności. Gdyby uczynił to anonimowy osobnik, mógłby być problem w przypadku sporu.
  • Pamiętajmy, że antydatowanie jest przestępstwem.
  • Zachowajmy czujność w świecie wirtualnym. Tam również składamy różnego typu podpisy (chociażby profil zaufany), wyrażamy rozmaite (często zupełnie niekonieczne) zgody, automatycznie decydujemy się na wgranie niesprawdzonego oprogramowania.

Podsumowanie

Własnoręczny podpis jest śladem naszej obecności na ważnych dokumentach. Niestety, niezrozumienie skutków prawnych związanych ze złożonym podpisem oraz pośpiech czy tzw. „grzeczność” mogą skutkować niefrasobliwymi decyzjami, które mają poważne konsekwencje. Dlatego warto podpisywać dokumenty świadomie i odpowiedzialnie, zachowując czujność i zwracając uwagę na każdy szczegół. Przykładowe spostrzeżenia dotyczące podpisywania dokumentów, jak unikanie podpisywania pustych kartek in blanco czy podpisywanie dokumentów blisko tekstu, mogą pomóc w uniknięciu nieporozumień. Jednocześnie, pamiętajmy, że zachowanie zdrowego rozsądku jest równie ważne co przestrzeganie przepisów prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *