Szkolenie Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniach 31.05-01.06.2017 r. odbyło się wyjazdowe szkolenie gdyńskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Tym razem członkowie zebrali się w ośrodku Roma w miejscowości Łapino koło Gdańska. W szkoleniu wzięło udział 107 członków Zespołu, w którego skład wchodzą m.in. przedstawiciele MOPSu, Policji, Straży Miejskiej i organizacji pozarządowych z terenu Gdyni. Stowarzyszenie OVUM dzielnie reprezentowała Martyna Kruszyńska.

Szkolenie poprowadził mgr Zygmunt Medowski – specjalista terapii uzależnień, terapeuta motywujący, trener Dialogu Motywującego, a także Przewodniczący Zarządu Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko prowadzącego ośrodki i świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z problemami uzależnieniowymi oraz ich rodzin. Wykłady i warsztaty dotyczyły dialogu motywującego we współpracy z osobą pokrzywdzoną przemocą i miały na celu przedstawić metody pracy poprzez wykonywanie zadań w grupach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *