Testy genetyczne – prawa człowieka

W dniu 1 czerwca 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się pierwsze regionalne bioetyczne seminarium naukowe. Zostało ono zorganizowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Radą Samorządu Studentów WPiA UG. Tematem przewodnim była problematyka badań genetycznych, które z jednej strony przyczyniają się się do rozwoju nowych metod diagnostycznych i leczniczych, a z drugiej niosą ryzyko zagrożeń dla konstytucyjnych praw i wolności jednostki.

Podczas wystąpień poruszono również kwestię braku regulacji prawnych w zakresie przeprowadzania testów genetycznych, tajemnicy lekarskiej i możliwości udostępniania wyników badań osobom trzecim, a także omówiono zagadnienie odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z odmową przeprowadzenia testów genetycznych przez lekarza. Dyskusji z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara oraz przedstawicieli środowiska i prawników z uwagą przysłuchiwała się Małgorzata Duda reprezentująca Stowarzyszenie OVUM.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *