Rozliczenie nakładów z majątku osobistego małżonka

Małżonek może domagać się rozliczenia nakładów i wydatków poczynionych ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny w postępowaniu o podział majątku wspólnego. Małżonek, który poniósł nakład i nie otrzymał przedmiotu o zwiększonej w ten sposób wartości, powinien otrzymać zwrot całości nakładu. Poznaj szczegóły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *