Konferencja „Aktywni – zdolni do zmiany. Poradnictwo obywatelskie w społecznościach lokalnych”