Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony jest w siedzibie Stowarzyszenia OVUM w Gdyni przy ul. Traugutta 2.

Lokalne Punkty Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzone są:

 • w Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 12,
 • w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4,
 • w Urzędzie Miasta we Władysławowie przy ul. Hallera 19,
 • w siedzibie Fundacji Pro Bono w Wejherowie na os. Kaszubskim 16/37.

W celu uzyskania pomocy, sugerujemy uprzedni kontakt telefoniczny z osobami pierwszego kontaktu pod nr tel. 58 776-40-67. Dyżur telefoniczny jest prowadzony całodobowo.

Stowarzyszenie OVUM w ramach realizacji zadania publicznego zapewnia osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym:

 • pomoc prawną, w tym alternatywne metody rozwiązywania konfliktów,
 • psychoterapię,
 • pomoc udzielaną przez osobę pierwszego kontaktu,
 • finansowanie szkoleń, kursów i egzaminów zawodowych,
 • finansowanie czasowego zakwaterowania lub schronienia,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej,
 • bony żywnościowe,
 • bony na zakup odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia również świadkom przestępstw i osobom im najbliższym:

 • pomoc psychologiczną,
 • pomoc udzielaną przez osobę pierwszego kontaktu.

Pomoc jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości.