Zasady poradnictwa obywatelskiego

Zasady poradnictwa obywatelskiego:

  • bezpłatność – porady są całkowicie darmowe
  • bezstronność – doradca udzielający porad nie kieruje się własnymi opiniami, przekonaniami i wartościami, nie ocenia osoby ani działań, która przychodzi po wsparcie
  • bezstronność – doradca nie angażuje się po żadnej ze stron konfliktu
  • otwartość – każda osoba może być klientem biura i będzie przyjęta w sposób uwzględniający jej potrzeby i możliwości
  • poufność – zachowanie w tajemnicy faktu, że konkretna osoba korzysta z porady obywatelskiej oraz zachowaniu w tajemnicy wszystkich powierzonych osobie udzielającej porady obywatelskiej informacji (wyjątek stanowią sytuacje typu obowiązek powiadomienia o przestępstwie, wezwanie ze strony organów ścigania karnego i karnoskarbowego)
  • niezależność – Biura Porad Obywatelskich i inne placówki, które przyjęły standard niezależności w poradnictwie obywatelskim, udzielając porad kierują się wyłącznie dobrem klienta nie zaś interesem kogokolwiek innego (osoby, instytucji)
  • aktualność i rzetelność – informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz z aktualną ofertą instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli. W biurach porad obywatelskich każda porada jest udzielana w oparciu o istniejący w BPO system informacyjny
  • samodzielność klienta – doradca nie podejmuje decyzji za klienta – klient sam dokonuje wyboru dalszej drogi postępowania