Szkolenie Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 05.2017