Szkolenie w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej