Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Choczewie i Łęczycach

Zawieszenie udzielania porad osobistych!

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji. W komunikacie wskazano na zasadność udzielania porad w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę Klientów.

Na mocy decyzji organów administracji samorządowej, stacjonarna działalność wszystkich prowadzonych przez nas punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego została zawieszona do odwołania.

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia dostępu do poradnictwa w tych niesprzyjających okolicznościach, przystąpiliśmy do udzielania porad przez telefon oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych. W tym celu należy skontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie pod numerem telefonu 58 677-61-37 od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-20:00.

Dziękujemy za wyrozumiałość, życzymy zdrowia i #zostańwdomu!


 

Zapraszamy do skorzystania z usług punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanego w Choczewie przy ul. Pierwszych Osadników 17 w siedzibie Urzędu Gminy. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest osobom uprawnionym przez doradców Stowarzyszenia OVUM, w tym adwokatów, radców prawnych i prawników, w poniedziałki i piątki w godzinach 10:00-14:00.

Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się:

  • pod numerem telefonu 58 677-61-37 - od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-20:00;
  • pod numerem telefonu 58 350-15-15 - od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-20:00;
  • pod adresem poczty elektronicznej biuro@ovum.org.pl.

Zapraszamy do skorzystania z usług punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanego w Łęczycach przy ul. Długiej 42b w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest osobom uprawnionym przez doradców Stowarzyszenia OVUM, w tym adwokatów, radców prawnych i prawników, według następującego harmonogramu:

  • we wtorki i czwartki w godzinach 08:00-12:00;
  • w środy w godzinach w godzinach 10:00-14:00.

Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się:

  • pod numerem telefonu 58 677-61-37 - od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-20:00;
  • pod numerem telefonu 58 350-15-15 - od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-20:00;
  • pod adresem poczty elektronicznej biuro@ovum.org.pl.

Nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela się między innymi w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, rozwodów i separacji, alimentów, prawa pracy, rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa spadkowego, ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej, prawa administracyjnego, prawa karnego i prawa podatkowego

Zachęcamy również do skorzystania z sekretariatu, nieodpłatnej mediacji, pomocy na odległość i pomocy poza punktem.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Wejherowskiego. Na jego terenie istnieje możliwość skorzystania również z innych punktów, w których pomocy udzielają doradcy, prawnicy, adwokaci, radcy prawni i doradcy podatkowi.