Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej we Władysławowie

Zapraszamy do skorzystania z usług punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanego we Władysławowie przy ul. Hallera 19 w siedzibie Urzędu Miasta. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobom uprawnionym przez adwokatów i radców prawnych Stowarzyszenia OVUM od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-12:00.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się:

Nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela się między innymi w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, rozwodów i separacji, alimentów, prawa pracy, rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa spadkowego, ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej, prawa administracyjnego, prawa karnego i prawa podatkowego.

Zachęcamy również do skorzystania z infolinii, nieodpłatnej mediacji, pomocy na odległość i pomocy poza punktem.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Puckiego. Na jego terenie istnieje możliwość skorzystania również z innych punktów, w których pomocy udzielają doradcy, prawnicy, adwokaci, radcy prawni i doradcy podatkowi.