Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Kwidzyńskim

Zawieszenie udzielania porad osobistych!

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji. W komunikacie wskazano na zasadność udzielania porad w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę Klientów.

Na mocy decyzji organów administracji samorządowej, stacjonarna działalność wszystkich prowadzonych przez nas punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego została zawieszona do odwołania.

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia dostępu do poradnictwa w tych niesprzyjających okolicznościach, przystąpiliśmy do udzielania porad przez telefon oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych.

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielanych przez Stowarzyszenia OVUM, prosimy o:

 1. kontakt z prawnikiem lub doradcą pod numerem telefonu 58 350-15-15 (od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-11:00 lub 12:00-16:00); lub
 2. nadesłanie wiadomości na adres e-mail biuro@ovum.org.pl, zawierającej opis sprawy wraz z ewentualną dokumentacją.

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez r. pr. Annę Zienkiewicz, prosimy o:

 1. kontakt z prawnikiem pod numerem telefonu 661-156-138 (w poniedziałki i wtorki w godzinach 12:00-16:00 oraz w środy w godzinach 12:00-14:00); lub
 2. nadesłanie wiadomości na adres e-mail kancelaria@zienkiewicz-krp.pl, zawierającej opis sprawy wraz z ewentualną dokumentacją.

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez adw. Sandrę Pyrcak, prosimy o:

 1. kontakt z prawnikiem pod numerem telefonu 735-227-034 (w czwartki w godzinach 13:00-17:00); lub
 2. nadesłanie wiadomości na adres e-mail adwokatsandrapyrcak@gmail.com, zawierającej opis sprawy wraz z ewentualną dokumentacją.

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez adw. Dawida Moskala, prosimy o:

 1. kontakt z prawnikiem pod numerem telefonu 735-227-034 (w środy w godzinach 14:00-16:00 oraz w piątki w godzinach 13:00-17:00); lub
 2. nadesłanie wiadomości na adres e-mail dawid.moskal@adwokatura.pl, zawierającej opis sprawy wraz z ewentualną dokumentacją.

Osoby korzystające z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość mają możliwość przekazania anonimowej opinii o uzyskanej poradzie do Starostwa Powiatowego w Kwidzynie:

Dziękujemy za wyrozumiałość, życzymy zdrowia i #zostańwdomu!


 

2 Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b - prowadzony w siedzibie Starostwa Powiatowego przez adwokatów i radców prawnych ze Stowarzyszenia OVUM

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-16:00.

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Prabutach przy ul. Łąkowej 24 - prowadzony w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przez adwokatów i radców prawnych:

 • od poniedziałku do środy w godzinach 12:00-16:00;
 • w czwartki i piątki w godzinach 13:00-17:00.

 

1 Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego z dyżurem o specjalizacji mediacja

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b - prowadzony w siedzibie Starostwa Powiatowego przez doradców, w tym prawników, adwokatów i radców prawnych ze Stowarzyszenia OVUM:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-11:00;
 • we wtorek w godzinach 07:00-11:00 - dyżur o specjalizacji mediacja.

 

Zapisy

Umówienie terminu wizyty możliwe jest poprzez:

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Kwidzyńskiego. Na jego terenie istnieje również możliwość skorzystania z jednostek nieodpłatnego poradnictwa, których lista dostępna jest tutaj.