Za odśnieżanie chodników odpowiadają właściciele i użytkownicy nieruchomości

Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany. Ale nie tylko. W przypadku doznania urazu w wyniku poślizgnięcia się, przechodzień może domagać się również odszkodowania i zadośćuczynienia. Dowiedz się więcej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *