Prawa pracownika zatrudnionego na zastępstwo

Pracownik zatrudniony na zastępstwo powinien świadczyć pracę na tych samych zasadach, co pracownik zastępowany. Powinien być zatrudniony na tym samym stanowisku i wykonywać ten sam rodzaj pracy. Przepisy Kodeksu pracy nakazują również, aby pracownicy otrzymywali jednakowe wynagrodzenie za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Dowiedz się więcej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *