Obrona konieczna w domu

Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo na przylegający do nich ogrodzony teren lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące.

Tak stanowi § 2a dodany do art. 25 Kodeksu karnego, który rozszerzył możliwość zastosowania obrony koniecznej w przypadku wdarcia się napastnika do domu lub na teren posesji. Poznaj szczegóły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *