Rękojmia a gwarancja

Zakupy są dla wielu ludzi nieodłącznym elementem życia. Jednakże, nie zawsze jesteśmy zadowoleni z nabytego towaru. Wówczas, warto skorzystać z narzędzi prawa, takich jak Rękojmia oraz Gwarancja, które zapewniają nam ochronę jako konsumentom.

Rękojmia

Rękojmia to uprawnienie, które przysługuje nam, gdy zakupiony towar okazał się wadliwy. Wadliwość nie musi polegać wyłącznie na fizycznym uszkodzeniu, ale może obejmować również niezgodność z reklamą, brak właściwości niezbędnych do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem oraz niekompletność.

W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi, powinniśmy złożyć stosownie pisemną reklamację, zawierającą opis wadliwego towaru, datę zakupu oraz datę wykrycia wady. Sprzedawcy często żądają paragonu, ale dowolny dowód zakupu powinien być wystarczający. Osoba przyjmująca reklamację ma obowiązek w odpowiednim czasie odpowiedzieć na nasze żądania. W przypadku braku uznania naszego stanowiska, przysługuje nam roszczenie do skierowania sprawy do sądu.

Zgodnie z art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego, jeżeli nasze żądania są związane z rękojmią, możemy żądać wymiany towaru na wolny od wad, naprawy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, co oznacza zwrot ceny i wydanie wadliwego towaru sprzedawcy.

Sprzedawca ma 14 dni na odpowiedź na nasze żądanie, a niedopełnienie tego terminu powoduje przejście ciężaru dowodu na sprzedawcę, jeżeli sprawa zostanie skierowana do sądu. W przypadku zgłoszenia wady w przeciągu roku od wydania rzeczy, domniemywa się, że wada istniała w chwili sprzedaży, a to sprzedawca będzie musiał przedstawić dowody, jeśli chce się obronić przed sądem.

Uprawnienie z tytułu rękojmi wygasa z upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy, a w przypadku nieruchomości, pięciu lat. Rękojmia nie jest przysługująca w niewielu przypadkach, takich jak uwzględnienie wady rzeczy w opisie sprzedawanej rzeczy czy umowie. W przypadku konsumentów, ograniczenia rękojmi muszą mieć podstawę prawną określoną w przepisach szczególnych.

Gwarancja

Gwarancja to odrębna umowa, która zapewnia określoną jakość czy funkcjonalność towaru, która nie zawsze występuje przy sprzedaży. Warunki gwarancji określa oświadczenie gwarancyjne, a często ją udziela producent, a nie sprzedawca.

Aby skorzystać z gwarancji, należy spełnić warunki określone w umowie, na przykład wypełnić kartę gwarancyjną, zachować dowód zakupu oraz zgłosić wadę poprzez sprzedawcę w ramach danej gwarancji. Gwarancja może przewidywać różne formy rekompensaty, na przykład wymianę towaru na lepszy czy nowszy.

Warto zauważyć, że gwarancja i rękojmia są niezależnymi uprawnieniami i można z nich korzystać przemiennie. Co więcej, zgodnie z art. 579 §3 Kodeksu Cywilnego, termin rękojmi jest zawieszony na czas korzystania z gwarancji.

Podsumowanie

Rękojmia i gwarancja to ważne narzędzia ochrony praw konsumenta, które przysługują nam, gdy zakupiony towar okazuje się wadliwy lub nie spełnia obiecanych przez sprzedawcę parametrów jakościowych. W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji, powinniśmy złożyć stosownie pisemną reklamację, opisując wadliwy towar oraz datę zakupu.

W przypadku rękojmi, możemy żądać wymiany towaru na wolny od wad, naprawy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, a w przypadku gwarancji, należy spełnić warunki określone w umowie. Rękojmia i gwarancja są niezależnymi uprawnieniami, a ich terminy mogą być zawieszane w zależności od okoliczności.

Podsumowując, jako klienci powinniśmy być świadomi swoich praw, aby móc skutecznie bronić się przed nieuczciwymi sprzedawcami oraz wykorzystać dostępne nam narzędzia prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *