Informacje prawne

Dział spadku

Posted on

W wyniku dziedziczenia powstaje wspólność przedmiotów spadkowych, która co do zasady powinna mieć charakter przejściowy. Według prof. Skowrońskiej – Bocian istota działu spadku „polega na tym, że po ustaleniu wartości […]