Ochrona krajobrazu

Od kilku dekad oczy całego świata skierowane są w kierunku problemów związanych z ochroną przyrody, klimatem, czy też ratowaniem zasobów naturalnych naszej planety. Słowo „ekologia”, odmieniane przez wszystkie przypadki, często […]

Znaleźne

Komu z nas nie zdarzyło się czegoś zgubić lub znaleźć? Pośpiech, roztargnienie lub chwilowa nieuwaga narażają nas na utratę różnorakich dóbr. Pół biedy gdy chodzi o niewielką sumę pieniędzy lub […]

Księgi stanu cywilnego

Ludzka bytność na ziemi ma niewątpliwy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Od momentu urodzenia, każdy z nas pozostawia jakiś ślad, w pewnym sensie dokumentuje swoje istnienie. Jesteśmy częścią społeczeństwa, które tworzy […]