Tydzień Mediacji 2022

W ramach Międzynarodowego Tygodnia Mediacji, który odbędzie się w dniach 17-21 października, Gdynia Community Center serdecznie zaprasza na dyżury mediatorów Gdyńskiego Centrum Mediacji prowadzonego przez Stowarzyszenie OVUM. Mediatorzy poinformują osoby zainteresowane jak za pomocą polubownych metod sporów, czyli mediacji, mogą rozstrzygnąć pozasądowo spory m.in. związane z najmem mieszkania czy zatrudnieniem.

Dni i godziny dyżurów mediatorów:

  • 17.10 poniedziałek – 12:00-14:00
  • 19.10 środa – 14:00-16:00
  • 20.10 czwartek – 10:00-12:00

Gdynia Community Center to miejsce, w którym pomorskie organizacje – Stowarzysznie OVUM, CWII i CPK razem ze wsparciem DRC (Danish Refugee Council) i UNHCR tworzą miejsce wsparcia dla migrantów. W Centrum udzielane jest bezpłatne wsparcie psychologiczne i emocjonalne, pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i pobytowe, oraz opieka nad dziećmi.


У рамках Міжнародного тижня медіації, який проходитиме 17-21 жовтня, Гдинський громадський центр щиро запрошує на чергування медіаторів Гдинського центру медіації, яким керує Асоціація OVUM. Медіатори інформуватимуть зацікавлених осіб про те, як за допомогою мірних методів вирішення спорів, тобто медіації, можна врегулювати спори в позасудовому порядку, зокрема пов’язані з орендою квартири або працевлаштуванням.

Дні та години роботи медіаторів:

  • 17.10 Понеділок – 12:00-14:00
  • 19.10 Середа – 14:00-16:00
  • 20.10 Четверг – 10:00-12:00

Гдинський громадський центр – це місце, де поморські організації – Асоціація OVUM, CWII та CPK разом із підтримкою DRC (Датська рада у справах біженців) та UNHCR створюють місце підтримки мігрантів. На місці надається безкоштовна психологічна та емоційна підтримка, юридична допомога, консультації з питань законодавства та проживання, а також догляд за дітьми.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *