Otwarcie Gdyńskiego Centrum Mediacji

Tegoroczny wrzesień to nie tylko rozpoczęcie nowego roku szkolnego, ale także początek działalności Gdyńskiego Centrum Mediacji. Realizując swoje cele statutowe, Stowarzyszenie OVUM postanowiło powołać do życia ośrodek mediacyjny, w którym nieodpłatnie będzie można skorzystać z pomocy mediatorów w polubownym zakończenie konfliktu.

 

Gdyńskie Centrum Mediacji skupia wykwalifikowanych mediatorów o najwyższych kompetencjach. Umożliwiamy skorzystanie z darmowych mediacji w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych i z zakresu prawa pracy. W ramach świadczonych usług, mediatorzy Gdyńskiego Centrum Mediacji nieodpłatnie:

  • przeprowadzą mediację,
  • poinformują o obowiązującym stanie prawnym i możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów,
  • sporządzą umowę o mediację lub wniosek o przeprowadzenie mediacji,
  • przygotują projekt wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej.

Celem spotkania z mediatorem, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny ze Stowarzyszeniem OVUM.

 

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.

Mediator jest osobą, która usprawnia komunikację między stronami i pomaga uczestnikom mediacji w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Mediator nie jest sędzią ani arbitrem – jego rolą nie jest rozstrzyganie zaistniałego między stronami sporu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *