Nowy Zarząd Stowarzyszenia OVUM

W dniu dzisiejszym odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia OVUM, które dokonało wyboru Członków Zarządu w osobach Piotra Lewko – Prezes, Martyny Kruszyńskiej – Skarbnik i Kordiana Zarębińskiego – Sekretarz. Składamy serdeczne podziękowania ustępującym Członkom Zarządu – Annie Szymańskiej, Annie Melki i Edycie Orłowskiej – za wieloletnie zaangażowanie i oddaną pracę na rzecz Stowarzyszenia i lokalnej społeczności, a sobie życzymy aby działalność Zarządu w nowym składzie była równie efektywna jak dotychczas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *