Akademia Obywatelska – harmonogram szkoleń

Stowarzyszenie OVUM

2 października 2018 r., godz. 10:00-12:00 - Gdy zachoruję

9 października 2018 r., godz. 10:00-12:00 - Spadek i darowizna

16 października 2018 r., godz. 10:00-12:00 - Moja bezpieczeństwo

23 października 2018 r., godz. 10:00-12:00 - Prawa konsumenta

30 października 2018 r., godz. 10:00-12:00 - Świadomy spółdzielca

Miejski Klub Seniora Witomino

2 października 2018 r., godz. 13:00-15:00 - Gdy zachoruję

9 października 2018 r., godz. 13:00-15:00 - Spadek i darowizna

16 października 2018 r., godz. 13:00-15:00 - Moja bezpieczeństwo

23 października 2018 r., godz. 13:00-15:00 - Prawa konsumenta

30 października 2018 r., godz. 13:00-15:00 - Świadomy spółdzielca

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych

21 sierpnia 2018 r., godz. 14:00-16:00 - Gdy zachoruję

4 września 2018 r., godz. 14:00-16:00 - Prawa konsumenta

18 września 2018 r., godz. 14:00-16:00 - Moje bezpieczeństwo

2 października 2018 r., godz. 14:00-16:00 - Świadomy spółdzielca

16 października 2018 r., godz. 14:00-16:00 - Spadek i darowizna

Stowarzyszenie Nowoczesny Senior

30 sierpnia 2018 r., godz. 12:30-14:30 - Gdy zachoruję

6 września 2018 r., godz. 12:30-14:30 - Prawa konsumenta

13 września 2018 r., godz. 12:30-14:30 - Spadek i darowizna

20 września 2018 r., godz. 12:30-14:30 - Świadomy spółdzielca

27 września 2018 r., godz. 12:30-14:30 - Moje bezpieczeństwo

Miejski Klub Seniora Orłowo

30 sierpnia 2018 r., godz. 09:30-11:30 - Gdy zachoruję

6 września 2018 r., godz. 09:30-11:30 - Prawa konsumenta

13 września 2018 r., godz. 09:30-11:30 - Spadek i darowizna

20 września 2018 r., godz. 09:30-11:30 - Świadomy spółdzielca

27 września 2018 r., godz. 09:30-11:30 - Moje bezpieczeństwo

Miejski Klub Seniora Śródmieście

21 sierpnia 2018 r., godz. 10:00-12:00 - Gdy zachoruję

28 sierpnia 2018 r., godz. 10:00-12:00 - Spadek i darowizna

4 września 2018 r., godz. 10:00-12:00 - Prawa konsumenta

11 września 2018 r., godz. 10:00-12:00 - Świadomy spółdzielca

18 września 2018 r., godz. 10:00-12:00 - Moje bezpieczeństwo

Miejski Klub Seniora Chylonia

3 lipca 2018 r., godz. 12:15-14:15 - Prawa konsumenta

10 lipca 2018 r., godz. 12:15-14:15 - Świadomy spółdzielca

17 lipca 2018 r., godz. 12:15-14:15 - Gdy zachoruję

24 lipca 2018 r., godz. 12:15-14:15 - Spadek i darowizna

31 lipca 2018 r., godz. 12:15-14:15 - Moje bezpieczeństwo

Miejski Klub Seniora Północ

3 lipca 2018 r., godz. 10:00-12:00 - Prawa konsumenta

10 lipca 2018 r., godz. 10:00-12:00 - Świadomy spółdzielca

17 lipca 2018 r., godz. 10:00-12:00 - Gdy zachoruję

24 lipca 2018 r., godz. 10:00-12:00 - Spadek i darowizna

31 lipca 2018 r., godz. 10:00-12:00 - Moje bezpieczeństwo