Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gdyni

 1. ul. 3 Maja 27/31
  poniedziałek-piątek 08:00-16:15
 2. ul. Opata Hackiego 17a
  poniedziałek 12:00-16:00
  środa-czwartek, sobota 08:00-12:00
  piątek 10:30-14:30
 3. ul. Widna 8
  poniedziałek, czwartek-piątek 08:00-12:00
  środa 12:00-16:00
  sobota 12:30-16:30
 4. ul. Żeglarzy 5
  poniedziałek, wtorek, piątek 08:00-12:00
  środa 13:00-17:00
  czwartek 12:00-16:00