Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Bolszewie

ul. Reja 9
84-239 Bolszewo

tel. 58 738 67 80

poniedziałek-czwartek 10:00-14:00
piątek 12:00-16:00

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Wejherowskiego.