Mediacje

Mediacja, jako alternatywna pozasądowa metoda rozwiązywania sporów, jest dobrowolną i poufną próbą doprowadzenia do samodzielnego i ugodowego rozwiązania problemu, satysfakcjonującego strony sporu przy pomocy wykwalifikowanego mediatora. Stowarzyszenie OVUM zapewnia osobom uprawnionym możliwość skorzystania z mediacji. Osoby chcące skorzystać z mediacji pozasądowych w sprawach cywilnych, rodzinnych czy administracyjnych, mogą złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji, umówić się na spotkania informacyjne czy sesje mediacyjne, podczas których ich spór będzie rozwiązywany przy udziale bezstronnego i neutralnego mediatora, wspierającego przebieg rozmów, łagodząc negatywne napięcia emocjonalne oraz wskazując istotne narzędzia do zbudowania porozumienia.

Alternatywne metody rozwiązywania sporów tworzą szansę na rozwiązywanie konfliktów bez konieczności odwoływania się do klasycznych porad prawnych oraz, co szczególnie istotne, do drogi sądowej. W szczególności w sprawach rodzinnych, ze względu na dobro małoletniego dziecka, lepszym sposobem jest rozwiązanie sporu pomiędzy rodzicami w drodze mediacji niż rozstrzygnięcie go przez sąd. Istotnym jest, że w mediacjach tego typu mediator ze szczególną uwagą dba o dobro małoletnich dzieci. Podobnie, warunki sprzyjające pojednaniu małżonków w obliczu kryzysu występują częściej na wczesnym etapie konfliktu, który zazwyczaj ma miejsce na długo przed wszczęciem postępowania sądowego w sprawie o rozwód czy separację.

Celem skorzystania z mediacji, prosimy o wcześniejszy kontakt z konsultantami informacji telefonicznej. Mediacje prowadzone są w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej poza godzinami jego funkcjonowania lub – w przypadku braku takiej możliwości – w siedzibie Stowarzyszenia OVUM, Fundacji Pro Bono lub w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej.